روش های فعال سازی گوشی

فعال سازی گوشی

برای فعال سازی گوشی های خریداری شده خود مراحل زی را طی نمایید.

1. ابتدا کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نمایید.

2. با ارسال عدد ۲، گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.

3. شناسه (IMEI) دستگاه را وارد و ارسال کنید. (15 رقم بدون خط فاصله )

4. شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید.

5. کد فعالسازی را وارد کنید . (عدد 6 رقمی درج شده روی کارت یا لیبل گارانتی)

6. پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که در آن شناسه (IMEI) و شماره سیمکارت وارد شده نمایش داده خواهد شد .

درصورتیکه اطلاعات این پیغام مورد تأیید شما است ، عدد ۱ را وارد نمایید.

7. در انتها پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر فعال سازی موفق دستگاه با IMEI مربوطه ، برای سیمکارت ارائه شده است.

این پیغام به صورت پیامکی نیز ارسال می شود.